Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) genel olarak çok çeşitli ruhsal rahatsızlık veya sorunların çözülmesinde tedavi amaçlı kullanılan bir psikoterapi türü olmaktadır.

Belli başlı sorunların belirlenmesinde ve bu sorunları çözümünde hızlı bir tedavi yöntemi olarak başarı kazanmıştır.

Genel olarak diğer terapi türlerine göre daha kısa bir tedavi süresi gerektirdiği gibi parçalar halinde bölümlendirilmiş bir şekilde uygulanma avantajı sağlar.

Bilişsel davranışçı terapi sırasında bireylerin yaşamakta olduğu ruhsal problemleri açığa çıkarırken ve bu sırada bu rahatsızlıkların geçmişini araştırır ve psikoloji biliminin verilerinden yararlanılır.

Ortaya çıkan bu tedavi yönteminin etkilik oranı bilimsel olarak kanıtlanmış olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda bilişsel davranışçı terapinin birçok ruhsal rahatsızlığa iyi geldiği sonucuna varılmıştır.

Bilişsel davranış terapisinin online terapi ile tedavisi sayesinde olumlu sonuç alınabilecek ruhsal problemler şunlardır:

Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Panik Bozukluğu
Anksiyete bozukluğu
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
Yeme Bozuklukları
Sosyal Fobi
Öfke Kontrolü
Ağrı Kontrolü
Çeşitli Sağlık Sorunlarına Uyum Sağlama
Uyku Bozuklukları

sorunlarının tedavisinde oldukça faydalı olmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Seanslarında Neler Yapılır?

Online terapi başlamadan önce psikoterapist kişinin içinde olduğu durumla alakalı bazı bilgiler alır ve psikolojik ölçekler ile ilgili bazı testler yapar.

Bu yöntem ile kişinin tedavi sürecinde nasıl bir ilerleme kaydettiğini her seans öncesi doğru bir şekilde tespit etme imkanı sunulur.

İlerleyen süreçte terapist seanslara başladıktan sonra genel olarak geçen haftalara kıyasla kişiye kendini nasıl hissetti ile ilgili soru sorarak seansa başlar.
​​​​​​
Daha sonraki süreçte seans sırasında kişiye hafta içerisinde yaşadığı önemli bir gelişme olup olmadığı sorar ve hakkında konuşmak istediği bir konu olup olmadığını öğrenmek isterken kişinin seans içerisinde aktif olmasını sağlar.

Bu sorulardan sonra üzerinde durulacak sorunlar belirlenir.

Sonrasında bir önceki hafta yapılan seans ile şimdi yapılan seans ile bağlantı kurmak amacı ile kişiye önemli olan konunun ne olduğu sorulur.

Bu bilgileri aldıktan sonra ise hafta içinde yaptığı  uygulamaları ve terapi sürecinde kişinin isteklerini öğrenir.

Bu terapi ile kişi kendi kendini değerli hisseder bir birey olduğunun farkına varır.

Terapi sırasında sonraki süreçte o hafta içinde belirlenen kişi için önemli olan konular tartışılarak bir çözüme ve sorun olarak gördüğü düşünce ve inançları hakkında ne kadar geçerli ve tutarlı olduğu üzerine konuşulur.

Bu sayede her seansta yeni beceriler öğrenmiş olunur.

Seans sırasında kişi öğrendiği yeni becerileri haftaya geleceği  seans gününe kadar nasıl iyi bir biçimde kullanacağı üzerine sohbet edilir.

Daha sonra o gün yapılan seanstaki önemli konular özetlenir ve kişiye görüşleri sorularak görüşlerini rahat şekilde ifade etmesi sağlanır.

Yani terapi seansı sırasında kişiyi rahatsız eden bir durum olduğu zaman yada terapistinin kişiyi yanlış anladığını düşündüğü bir durum olup olmadığını sorar.

Yapmış olduğu seansta kişiye yararlı olabilecek herhangi bir şey öğrendiği gibi sorulardan sonra terapi sonlanmaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi, online terapi olarak verilmekte olup kişiyi toplumda yaşadığı olumlu ya da olumsuz durumlar karşısında baş edebilme konusunda konuşmalar yapar.

Exit mobile version